Regulamin sali zabaw

 1. Sala zabaw Ufolandia.pl nie jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci, a dostępne atrakcje jak UfoCafe, strefa promocyjna UfoGames, WiFi Zone i inne, służą również osobom społecznie uznawanym za dorosłe.
 2. W trosce o zdrowie wszystkich użytkowników sali zabaw, dzieci z ewidentnymi objawami grypy lub przeziębienia i ich opiekunowie, nie będą wpuszczani na teren obiektu, lub zostaną poproszeni o jego opuszczenie.
 3. Dla dobra ogółu, wchodząc na salę zabaw, dzieci powinny nosić skarpetki a opiekunowie specjalne bezpłatne obuwie ochronne.
 4. Dla bezpieczeństwa wszystkich, dzieci wchodzące na salę zabaw zobowiązane są zdjąć biżuterię (zegarki, kolczyki, okulary itp.).
 5. Jeśli lubisz nas i to miejsce, ogranicz się do spożywania produktów zakupionych wyłącznie w barze sali zabaw Ufolandia.
 6. Nie wolno wchodzić na obszary, które są wyłączone z zabawy i ogólnego dostępu np.: pomieszczenia gospodarcze przy barze oraz zamknięte sale urodzinowe.
 7. Nie wolno biegać po terenie kawiarni, szatni i korytarza prowadzącego bezpośrednio do sali kinowej.
 8. Rodzic/Opiekun jako osoba zobowiązana do nadzoru nad dzieckiem ponosi odpowiedzialność za pozostawienie dziecka bez opieki. Wyjątkiem jest czas trwania zajęć zorganizowanych, dodatkowo odpłatnych (np. Ferie, Wakacje), w którym opiekę nad dziećmi przejmuje organizator eventu.
 9. W sytuacji kiedy dziecko uległoby jakiemukolwiek wypadkowi na terenie sali, opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o takim zdarzeniu obsługę sali.
 10. Za szkody osobiste dziecka lub spowodowane przez dziecko odpowiada opiekun, chyba że szkoda powstała z przyczyn leżących po stronie właściciela. Wyjątkiem jest czas trwania zajęć zorganizowanych, dodatkowo odpłatnych (np. Ferie, Wakacje), w którym opiekę nad dziećmi przejmuje organizator eventu.
 11. Wszelkie cenne rzeczy sugerujemy zostawiać w przeznaczonych do tego zamykanych na klucz szafkach. Kluczyk do szafki należy odebrać w barze pozostawiając kaucję w wysokości 5 zł.
 12. Personel może poprosić o opuszczenie sali osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby w rażący sposób nieprzestrzegające ogólnie przyjętych norm społecznych.
 13. Jeśli świetnie spędziłeś czas, to obowiązkowo powiedz o nas innym i śledź nasze poczynania na ufolandia.pl i portalu społecznościowym Facebook.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *