zamówienia/przetargi

 

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa: Unowocześnienie wyposażenia sali zabaw dla dzieci mające na celu zwiększenie konkurencyjności firmy RICCO S.C.


Łódź, dn. 18.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. Zamawiający: Ricco s.c. Michał Tomczyk, Katarzyna Karpacka

NIP 947-186-04-51, REGON 472367982, 91-211 Łódź ul. Rydzowa 12,

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 701705 Kodeksu Cywilnego – przetarg zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

 1. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 2. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt

Oś priorytetowa III:

Działanie III.6:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający (beneficjent) dopuszcza składanie przez oferentów, ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji z listy 15-stu poniżej opisanych w pkt. 5.

5.1 Wzmacniacz/amplituner w liczbie: dwie sztuki

Podstawowe wymagania techniczne:

 • Liczba kanałów: 5
 • Moc: 120Wx5
 • Wejście: HDMI
 • Pasmo przenoszenia: 10 Hz–100 kHz +0, -3 dB
 • Kompatybilność z urządzeniami Bluetooth.

5.2 Komplet 8 głośników w tym 6 głośników podstawowych oraz 2 głośniki centralne.

Podstawowe wymagania techniczne:

 1. Kolumny podstawowe – najważniejsze cechy produktu 50 / 70 W, 4-8 Ohm, skut. 87 dB
 • Min-Max pasmo: 42 Hz – 25 kHz
 • Częstotliwość odcięcia : 2500 Hz
 • System: dwudrożny

2. Głośnik centralny – przystosowany do konfiguracji kina domowego.

 • Czułość : 89 dB
 • Pasmo przenoszenia: 44 – 25 000 Hz

– System: 2,5-drożny

5.3 Uchwyty ścienne do kolumn głośnikowych przeznaczonych do przymocowania 8 głośników.

Podstawowe wymagania techniczne:

 • Maksymalne obciążenie: 20 kg
 • Mocowanie głośnika przód-tył, stawiasz głośnik i zaciskasz w „imadle”
 • Łatwy montaż oraz regulacja bez narzędzi

– Wychylenie: góra 5°, w dół 30°

 • Obroty do 45° (lewo, prawo).

5.4. Przewody głośnikowe 60 mb.

Podstawowe wymagania techniczne:

 • Przekrój 1,5 mm -30 mb
 • Przekrój 2 mm -30 mb

5.5. Projektor w liczbie dwie sztuki z, których jeden jest do jasnego pomieszczenia z konsolą do gier, natomiast drugi do zupełnie ciemnej sali kinowej

Podstawowe wymagania techniczne:

 • Technologia: LCD;
 • Rozdzielczość min [px]: 1280 x 800;
 • Kontrast: 2000:1;
 • Jasność [ANSI lumen]: 1800

– Wyposaż: Przewód zasilający, kabel komputerowy, pilot z bateriami, torba, naklejka ochrony hasłem,

5.6 Uchwyty do projektora w liczbie 2 sztuki

Podstawowe wymagania techniczne:

 • uchwyt metalowy;
 • płynna regulacja wysięgnika od 70cm do 130 cm.;

– szeroki zakres regulacji ramion montażowych.

5.7 Oświetlenie typu disco w którego skład wchodzi kula kolorowa typu LED, 2 lampy LED-owe oraz 2 lampy ultrafioletowe.

Podstawowe wymagania techniczne:

 1. Kula – kolorowe światło LED’owe świecące przez liczne soczewki tworzące efekt kolorowej gwiazdy. Poza trybami pracy samodzielnej efekt ten jest kompatybilny z innymi kanałami. Dane:
 • efekt LED star
 • funkcja stroboskopu
 • wysokiej jakości diody LED
 • wysoka jasność
 • tryby pracy samodzielnej (automatyczna zmiana kolorów lub łagodne przejścia z kontrolą prędkości, kontrola dźwiękiem).

2. Lampa LED – LED-owy par pozwalający na progresywne mieszanie kolorów RGB. Dane:

 • 76 diod LED: 40 x czerwona, 18 x zielona, 18 x niebieska,
 • kompatybilny z 4 kanałami: czerwony, zielony, niebieski oraz dimmer/strobe light),
 • cztery tryby pracy samodzielnej: automatyczna zmiana kolorów z regulowaną prędkością, statyczny kolor, efekt stroboskopu z regulacją częstotliwości migotania, zmiana kolorów sterowana dźwiękiem,
 • wysokiej jakości diody LED,
 • wysoka jasność.

3. Lampa ultrafioletowa – klasyczny zestaw UV. Dane:

 • zawiera 120 cm jarzeniówkę UV i uchwyt do montażu naściennego
 • napięcie: 230 V AV, 50 Hz, pobór mocy: 36 W.

5.8 Kasa fiskalna współpracująca z komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, wagą, terminalem płatniczym i modemem.

Podstawowe wymagania techniczne:

 • niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja
 • ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia
 • podświetlana klawiatura swithowa, precyzyjnie działająca, pokryta silikonową nakładką zabezpieczającą przez zalaniem
 • klawiatura alfanumeryczna ułatwiająca obsługę i programowanie kasy oraz podawanie zakresów dat i numerów dla raportów okresowych
 • złącza komunikacyjne RS232 oraz USB
 • praca ON-Line z komputerem, pojemność bufora 2000 pozycji
 • zaawansowany system oszczędzania papieru (brak niezadrukowanego papieru pomiędzy paragonami, zagęszczanie wydruku przy krótszych nazwach, raportach itp.)
 • papier szerokości 57 mm

— wydruki potwierdzeń akceptacji kart płatniczych oraz zakupu pre-paidów.

5.9 Konsola multimedialna posiada szeroki wachlarz funkcji multimedialnych takich jak możliwość oglądania filmów, odtwarzania muzyki, a także gry.

Podstawowe wymagania techniczne:

 • Rodzaj czytnika: DVD-ROM
 • Rodzaj odtwarzanych płyt: DVD-Video, DVD+RW, DVD-RW, DVD-ROM, DVD+R, DVD-R, CD-DA, CD-R, CD-ROM, CD-RW, WMA CD, MP3 CD, JPEG Photo CD
 • Sposób zapisu stanów gier: Dysk twardy
 • Dysk twardy: 4 GB flash
 • Zastosowane technologie HDTV, Dolby Digital
 • Procesor: 3200, L2 Cache 1 MB, FSB 2.7 GHz
 • Pamięć Ram: 512 MB DDR3

– Wyposażenie: Bezprz. kontroler, Kabel Component HD-AV, Zasilacz, Kabel sieciowy, Kontroler Kinect

5.10 Plac zabaw z atestem
Podstawowe wymagania techniczne:

 • Konstrukcja: plastikowa
 • Dwie faliste zjeżdżalnie o długości 90 i 180 cm
 • Waga: 112 kg
 • Wymiary: 178x330x210

– Wymiary opakowania: 210x84x126

5.11 Komplet kształtek rehabilitacyjnych będzie łącznie obejmował 30 elementów.

Podstawowe wymagania techniczne:

 • kształtki z pianki, pokryte skadenem (atestowane)
 • 10 szt. o całkowitych wym. 100 x 160 cm
 • 10 szt. o całkowitych wym. 180 x 360 cm

– 10 szt. o całkowitych wym. 180 x 270 cm

5.12 Zestaw mebli

 • Bar/lada wysokość 90cm z półkami i z dwoma przeszklonymi ściankami na całej długości, wraz z zabudową na całej ściany
 • recepcja (biuro typu Welcome desk),
 • szatnia (6m x 2,2m, element składający się z 45 szafek zamykanych na kluczyk)
 • zabudowa sprzętu amlitunera

5.13 Zestaw mebli kawiarnianych :

fotele kawiarniane szt. 24 oraz stoliki kawowe szt. 12

5.14 Baner

Podstawowe wymagania techniczne:

 • tkanina winylowa wzmacniana 440gr/m2, 9×9 włókien na cal2 każde włókno składa się z 1000 nitek,
 • certyfikat niepalności B1, nieprzepuszczalność wody,
 • okucia wokół ze stali nierdzewnej oraz kotwy mocujące co 50cm

– wymiar 300cmx1300cm

5.15 Podwieszane elementy dekoracyjne (rakiety, ufo, planety).

Podstawowe wymagania techniczne:

 • oklejona płyta PCV wycięta na ploterze

6. Kryteria wyboru oferty

Ocenie podlegać będą następujące elementy:

Ocena wg kryterium ceny – ranga kryterium 70%

Ocena wg kryterium czasu wykonania usługi/dostarczenia sprzętu – ranga kryterium – 30%

7. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert;

Będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena – 70%. ; czas wykonania usługi – 30%;

Opis sposobu obliczania ceny:

Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych

Ilość punktów procentowych dla ocenianej oferty = ————————————————————- x 70%

Cena oferty ocenianej

 1. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych
 2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku
 3. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny

Opis sposobu obliczania czasu wykonania usługi/dostarczenia sprzętu:

Czas minimalny wykonania usługi spośród ofert ocenianych [dni]

Ilość punktów procentowych dla ocenianej oferty = —————————————————————— x 30%

Czas oferty ocenianej [dni]

 1. Zamawiający przyjmie do oceny podany przez Wykonawców czas, licząc tylko dni robocze
 2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku
 3. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która zdobyła najwyższą liczbę punktów.

Ponadto Oferent musi spełnić kryteria określone w punkcie 10. Ogłoszenia.

8. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia to 08.08.2011. Oferent jest zobowiązany do wskazania w ofercie rzeczywistego terminu realizacji zamówienia. Termin ten nie może przekroczyć dat podanych wyżej.

Oferty, w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał daty wykazane powyżej nie będą rozpatrywane.

9. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami dostępne jest w biurze firmy w wersji papierowej. Na specjalne zapytanie ze strony Oferenta Zamawiający może przesłać dokumentację w wersji elektronicznej lub papierowej na wskazany przez Oferenta adres lub e-mail.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@ufolandia.pl

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2011 o godz. 15.00

Termin otwarcia ofert to 29.07.2011 o godz 16.00

Termin ogłoszenia najkorzystniejszej oferty to 29.07.2011 godz. 18.00

Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia w podanym wyżej zakresie i wyżej –
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia( wymagana polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych)
 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieniazgodnie z art. 24 ust.1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz.759)

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.

12. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *